Backup

Je kunt erop wachten: eens gaat er iets fout met de computer waardoor je niet meer bij je bestanden kunt komen. En wie zijn databestanden wil behouden, moet daarom ook altijd één ding doen: backups maken. Hoe goed en veilig je systeem ook lijkt.

Voorkom schade door dataverlies

Iedereen weet wat de desastreuze gevolgen kunnen zijn wanneer men niet meer bij zijn databestanden en dergelijke kan komen. Toch blijkt in de praktijk regelmatig dat niet iedereen een backup gemaakt heeft. Tijdgebrek, een slecht functionerende backup-unit of het gebrek aan een goede backup-procedure zijn daar vaak de oorzaak van.

Ook wanneer u een backup maakt is het zaak regelmatig te controleren of de backup ook is gemaakt. Het komt vaak voor dat dit automatisch wordt aangenomen, maar dat op het moment dat een backup nodig is, blijkt dat alle gemaakte backups leeg zijn.

Er zijn diverse mogelijkheden om een goede en veilige backup te maken. Goed advies is daarbij onontbeerlijk. Wij willen u daarin graag adviseren. Heeft u interesse? Maak dan vrijblijvend een afspraak via ons contactformulier.